Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

22/08/2019 - 05:28

 - Đó là mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương huyện Tịnh Biên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

A A

Theo đó, hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang địa phương sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng- an ninh; xây dựng Tịnh Biên thành khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo ổn định chính trị, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thực hiện tốt công tác đối ngoại với Campuchia, ổn định tình hình tuyến biên giới…

Giai đoạn 2009-2019, Tịnh Biên đã thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng - an ninh; quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan quân sự, công an vững mạnh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Huyện đã đầu tư kinh phí trên 25 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa các công trình quốc phòng gắn với thế trận phòng thủ địa phương...

THANH TIẾN