Tổng thống Mỹ kêu gọi OPEC giữ sản lượng dầu

Tổng thống Mỹ kêu gọi OPEC giữ sản lượng dầu