Thêm nhiều đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT từ tháng 12

06/12/2018 - 14:36

Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực kể từ tháng 12.

A A

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân làm thủ tục tham gia bảo hiểm y tế. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Theo nghị định trên, nhiều điểm mới trong chính sách bảo hiểm y tế chính thức áp dụng.

Ông Nguyễn Tá Tỉnh - Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) cho hay, Nghị định quy định rõ mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, góp phần tăng nhanh tỷ lệ tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Từ ngày 1-12-2018, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau: Hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CPđược ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ đối tượng cận nghèo sinh sống tại các huyện nghèo nêu trên) được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác sẽ quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại Nghị định số 146. Hiện tại nhiều địa phương đã bố trí nguồn ngân sách của tỉnh để hỗ trợ 30% còn lại cho nhóm đối tượng này.

Đối với học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ được hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Theo THÙY GIANG (VIETNAM+)