Kết quả 49 - 60 trong khoảng 144531

 • Sân chơi thể thao trong Tháng Công nhân

  Sn chi th thao trong Thng Cng nhn

  22-05-2019 07:55:18

  Nhm to sn chi b ch cho cn b, cng nhn vin chc, lao ng trong Thng Cng nhn nm 2019, Lin on Lao ng (LL) TP. Chu c phi hp ngnh chuyn mn v cc n v, doanh nghip t chc cc sn chi th thao ho hng. Cc hot ng ny mang n khng kh vui v, to ng lc cng nhn, vin chc v ngi lao ng phn u lm tt nhim v c giao.

 • Ngồi tù vì tàng trữ ma túy

  Ngi t v tng tr ma ty

  22-05-2019 07:55:18

  Sau khi mua 1 bc ma ty , Sok Ny (Sok Chanh Ny, sinh nm 1988, ng x Pras Bath Chanh Chum, huyn Kirivong, tnh Takeo, Vng quc Campuchia) ct trong ngi ri sang bin gii Vit Nam. Hu qu, Sok Ny phi chu n pht t v c hnh vi tng tr tri php cht ma ty.

 • Vụ việc của ông Trần Văn On chờ phân xử của tòa án

  V vic ca ng Trn Vn On ch phn x ca ta n

  22-05-2019 07:55:18

  Bo An Giang tip tc nhn c n ca ng Trn Vn On (ng p Bnh Thnh 2, x Ha An, Ch Mi) khiu ni tranh chp t knh mng b ngi hng xm ln chim. V vic ngy cng ko di, nn ngi trong cuc nh ta n phn x.

 • Triệu tập kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX

  Triu tp k hp th 10 (bt thng) HND tnh kha IX

  22-05-2019 07:55:18

  Thng trc HND tnh va quyt nh triu tp k hp th 10 (bt thng) HND tnh kha IX (nhim k 2016 - 2021). K hp khai mc lc 8 gi 30 pht ngy 27-5, ti Hi trng UBND tnh, nhm xem xt cng tc nhn s thuc thm quyn ca HND tnh (kha IX).

 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư khảo sát dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại xã Bình Phú

  Ph Ch tch UBND tnh Trn Anh Th kho st d n nui trng thy sn cng ngh cao ti x Bnh Ph

  22-05-2019 07:55:18

  Ph Ch tch UBND tnh Trn Anh Th va n kho st d n nui trng thy sn cng ngh cao ca Cng ty TNHH MTV nui trng thy sn Nam Vit Bnh Ph ti x Bnh Ph (Chu Ph).

 • Hội thảo chăm sóc và nâng cao sức khỏe phụ nữ ngành y tế

  Hi tho chm sc v nng cao sc khe ph n ngnh y t

  22-05-2019 07:55:18

  Cng on ngnh y t va t chc hi tho chm sc v nng cao sc khe ph n ngnh y t. 50 i biu l Ch tch, Ph Ch tch Cng on c s (CCS) trc thuc; Ban Chp hnh, Ban N cng Cng on ngnh y t tham d. Cc i biu c nghe bo co thc trng v sc khe ph n; nhng yu t tc ng, nh hng n sc khe ph n; kh khn, thun li trong qu trnh chm sc sc khe ph n; gii php chm sc sc khe ph n trong giai on hin nay.

 • Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4

  Khai ging lp bi dng, cp nht kin thc cho cn b, lnh o, qun l thuc i tng 4

  22-05-2019 07:55:18

  Trng Chnh tr Tn c Thng phi hp Ban T chc Tnh y va khai ging lp bi dng, cp nht kin thc dnh cho cn b, lnh o, qun l thuc i tng 4.

 • Ủy ban Trung ương MTTQVN kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQVN tỉnh An Giang

  y ban Trung ng MTTQVN kim tra cng tc chun b i hi MTTQVN tnh An Giang

  22-05-2019 07:55:18

  on cng tc y ban Trung ng MTTQVN do b Trng Th Ngc nh, Ph Ch tch y ban Trung ng MTTQVN dn u n kim tra, duyt k hoch i hi MTTQVN tnh An Giang ln th X (nhim k 2019-2024).

 • Đô thị thông minh - bước phát triển mạnh mẽ của nền hành chính hiện đại

  th thng minh - bc pht trin mnh m ca nn hnh chnh hin i

  22-05-2019 07:55:18

  Xy dng Chnh ph s v tnh, th s, thnh ph thng minh, quc gia thng minh trn nn tng tch hp d liu quc gia, d liu cc tnh, thnh ph ang l mc tiu, nhim v chin lc c ng, nh nc quan tm. Trong n th im m hnh Trung tm iu hnh tnh trong m hnh Quc gia thng minh, An Giang l mt trong nhng tnh, thnh ph cam kt xy dng m hnh th thng minh tnh, c kt ni trc tip vi Trung tm iu hnh Vn phng Chnh ph.

 • Thầy thuốc trẻ và hành trình tình nguyện

  Thy thuc tr v hnh trnh tnh nguyn

  22-05-2019 07:55:18

  Vi nhiu chng trnh tnh nguyn v sc khe cng ng, hnh trnh ca cc y, bc s trong Hi Thy thuc tr tnh li nhiu du n kh phai nhng ni qua. Khm bnh, cp pht thuc min ph v tng qu cho b con nhng vng kh khn cng tng thm phn ngha khi c thc hin t nhng tri tim tr tnh nguyn, nhit tnh.

 • Nhà giáo học tập theo gương Bác

  Nh gio hc tp theo gng Bc

  22-05-2019 07:55:18

  Trong trng hc, gio vin Tng ph trch i khng dy hc sinh bng kin thc chuyn ngnh, nhng l mt ngi a nng vi cng vic t c tn n khng tn. Ch khi xng xo vo cng vic mi thy, nhng tit hc ngoi gi cng rt quan trng gio dc hc sinh v k nng, phm cht, o c. Thy Trng Minh Khang, B th Chi on Trng THCS Tn Ha (x Tn Ha, Ph Tn) l mt in hnh dnh trn ci tm i vi hc tr tr thnh mt ngi bn ln gn gi v dy d cc em.

 • Nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp

  Nng cao cht lng cn b hi cc cp

  22-05-2019 07:55:18

  Nhng nm qua, Hi Nng dn tnh tp trung thc hin tt cng tc xy dng t chc hi cc cp, trong c vic bi dng nng cao trnh chuyn mn, nghip v cho cn b cp huyn, th x, thnh ph v c s. Bi, cn b hi l ht nhn, l c s y mnh, pht trin phong tro nng dn ti cc a phng.