“Ấp tự quản bảo vệ môi trường”

09/11/2020 - 07:22

 - “Ấp tự quản bảo vệ môi trường” là mô hình hiệu quả ở xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn, An Giang) nhằm nâng cao nhận thức người dân về tinh thần, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống từ gia đình đến cộng đồng. Từ đó, góp phần cải thiện môi trường sống, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, hình thành thói quen ứng xử thân thiện với môi trường.

A A

Người dân xã Vĩnh Phú ngày càng ý thức trong việc bảo vệ môi trường thông qua mô hình “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”

Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Phú Nguyễn Thúy Hằng cho biết: “Khi triển khai mô hình ấp tự quản bảo vệ môi trường đến các hộ dân, bước đầu gặp không ít khó khăn vì nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường sống quanh mình chưa cao. Với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, trực tiếp làm, nêu gương trong từng cán bộ, đảng viên… dần dần người dân hiểu được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.

Có thể nói, việc xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân theo hướng tích cực. Thời gian qua, UBMTTQVN xã đã chủ động phối hợp và tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành nghị quyết, kế hoạch hành động cụ thể để lãnh, chỉ đạo việc xây dựng mô hình về hoạt động của ấp tự quản bảo vệ môi trường; từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo để bảo vệ môi trường.

Từ 1 ấp thí điểm, đến năm 2015, mô hình “Ấp tự quản bảo vệ môi trường” đã nhân rộng ra 6 ấp trên địa bàn xã Vĩnh Phú. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBMTTQVN xã phối hợp các tổ chức thành viên, các ấp tổ chức họp dân triển khai các tiêu chí xây dựng ấp tự quản bảo vệ môi trường, lồng ghép vào việc họp tổ gia đình văn hóa để đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa. Với những hộ thực hiện tốt sẽ được biểu dương.

Từ cách làm trên đã mang lại nhiều mô hình hay, hiệu quả, góp phần giữ vững danh hiệu nông thôn mới tiến tới xã nông thôn mới nâng cao. Cụ thể, MTTQ thực hiện tốt việc vận động nhân dân giữ gìn “Hành lang giao thông thông thoáng, nhà nhà có hàng rào, cột cờ”; vận động người dân xử lý rác thải qua thu gom và nộp phí đúng quy định.

Ngoài ra, MTTQ xã còn phối hợp Hội Phụ nữ xã thực hiện tốt cuộc vận động hội viên phụ nữ “Xây dựng ngôi nhà 3 sạch”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ny-lon”. Hội Nông dân xã có mô hình “Vận động nhân dân thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật”…

Nhiều năm qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã trở thành lực lượng nòng cốt chung tay bảo vệ môi trường khi triển khai mô hình ấp tự quản bảo vệ môi trường. Hội đã vận động hội viên trồng đường hoa; phân loại rác thải ngay đầu nguồn gia đình; duy trì dọn, thu gom rác thải ở các khu dân cư.

Trong sinh hoạt, các chi hội đều đưa nội dung công tác bảo đảm vệ sinh môi trường để tuyên truyền có trọng tâm nhằm thay đổi, nâng cao nhận thức hội viên. Với mô hình phụ nữ hạn chế sử dụng túi ny-lon phần nào đã đánh thức việc nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường trong chị em hội viên nói riêng và người dân nói chung.

“Thời gian đầu, khi thực hiện việc đi chợ mang theo giỏ xách, nhiều chị em hội viên phụ nữ chưa quen, lắm lúc còn thấy bất tiện vì cồng kềnh. Biết rằng thay đổi thói quen là rất khó nên với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, trong mỗi cuộc họp, chúng tôi đều lồng ghép vấn đề bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ny-lon, cùng với đó là tác hại của túi ny-lon; đồng thời tặng giỏ đi chợ để chị em thực hiện mô hình. Dần dần, nhiều chị em đã có nhận thức và chuyển biến rõ nét trong việc dùng giỏ xách thay túi ny-lon khi đi chợ, góp phần bảo vệ môi trường” - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Trung Phú 2 Võ Thị Mỹ Hương chia sẻ.

Mô hình “Ấp tự quản bảo vệ môi trường” chủ yếu dựa vào cộng đồng, huy động sức dân giữ vệ sinh môi trường với phương châm “Sạch nhà, đẹp ngõ”. Quét dọn, trồng và chăm sóc cây xanh, cải tạo vườn, phát triển cảnh quan xanh - sạch - đẹp là những gì người dân xã Vĩnh Phú đã và đang làm để giữ gìn, bảo vệ môi trường.

PHƯƠNG LAN