“Tư duy mới - Trách nhiệm cao - Khát vọng lớn”

28/08/2020 - 05:51

 - Sau những thành tích nổi bật, những điểm sáng đưa TP. Long Xuyên (An Giang) lên tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2015-2020, 5 năm tới, địa phương phấn đấu trở thành đô thị thông minh, hiện đại. Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được hiện thực hóa, toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố đề ra phương châm “Tư duy mới - Trách nhiệm cao - Khát vọng lớn” để thể hiện quyết tâm của mình.

A A

Tỉnh ủy An Giang tặng bức trướng cho đại hội

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên, chủ đề Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TP. Long Xuyên là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, khát vọng phát triển của hệ thống chính trị và nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đổi mới, sáng tạo, tinh gọn bộ máy, phát huy tiềm năng và lợi thế; xây dựng TP. Long Xuyên sớm trở thành đô thị thông minh - hiện đại”.

Chủ đề đại hội được xác định 5 thành tố cơ bản, gồm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới, sáng tạo và phát huy tiềm năng, lợi thế; phát huy dân chủ; giữ vững quốc phòng - an ninh; mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Trong đó, 3 khâu đột phá được xác định. Thứ nhất, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực quản lý nhà nước. Thứ hai, tích cực thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư. Thứ ba, phát huy lợi thế thương mại, dịch vụ; huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển đô thị TP. Long Xuyên thông minh - hiện đại.

Các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra, như: tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp 6,5%, xây dựng 13%, nông nghiệp 2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa 13%, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 14%, thu ngân sách thành phố đạt 6.760 tỷ đồng; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 95%; số y, bác sĩ 85 người/1 vạn dân; số giường bệnh 124 giường/1 vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; lao động được đào tạo nghề 16.500 người; lao động được giải quyết việc làm 22.000 người; 100% trường đạt chuẩn Quốc gia và đạt chất lượng cao. Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 70%; phát triển 1.000 đảng viên mới.

Đại hội đề ra 12 nội dung lớn. Trong đó, nổi bật là khai thác tiềm năng và lợi thế về thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tạo đòn bẩy phát triển kinh tế. Tập trung phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp thế mạnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý các nguồn thu thuộc ngân sách nhà nước, mang tính bền vững. Tiếp tục đầu tư, nâng chất đô thị loại I, xây dựng đô thị thông tin và nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy giá trị văn hóa và con người Long Xuyên. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; phát huy dân chủ cơ sở, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị: “Đảng bộ thành phố tiếp tục nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tiến trình phát triển của tỉnh để đề ra yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tương xứng. Địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động cả nguồn lực vật chất và tinh thần, trí tuệ và kinh nghiệm của các giai tầng xã hội, các thế hệ cán bộ ở địa bàn trung tâm để tìm ra những hướng đi mới, động lực mới cho sự phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, phát huy tối đa thế mạnh của đô thị trung tâm để nâng chất, khai thác các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ... tạo nên những nền tảng kinh tế vững chắc, nguồn thu ngân sách ổn định, nâng cao đời sống của cư dân thành phố; tập trung đúng mức cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực sự đổi mới công tác vận động nhân dân, huy động sức dân thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển địa phương...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục lãnh đạo giành nhiều thắng lợi to lớn hơn trong nhiệm kỳ tới, xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước, với niềm tin và sự kỳ vọng của tỉnh đối với TP. Long Xuyên - quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến”.

“Đến nay, cả nước chỉ có 22 thành phố được công nhận đô thị loại I, trong đó có 3 thành phố trực thuộc Trung ương, 19 thành phố trực thuộc tỉnh. Riêng ĐBSCL chỉ có 3, gồm: TP. Cần Thơ, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) và TP. Long Xuyên. Như vậy, TP. Long Xuyên cần khai thác tối đa động lực này, phát huy lòng tin của nhân dân, doanh nghiệp đối với địa phương. Lãnh đạo thành phố phải tiếp tục thay đổi tư duy và cách làm; bản thân người dân cũng cần thay đổi cách sống, ý thức để phù hợp với nhịp sống hiện đại của đô thị mới” - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu gửi gắm ý kiến.

GIA KHÁNH