13.507 lượt nông dân Thoại Sơn đạt danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2019 – 2022

09/06/2022 - 13:15

 - Sáng 9/6, Hội Nông dân huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi huyện Thoại Sơn lần thứ XIII, giai đoạn 2019 – 2022.

A A

Khen thưởng nông dân có thành tích trong phong trào nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi  giai đoạn 2019 – 2022

Giai đoạn 2019-2022, huyện Thoại Sơn có 14.962 lượt nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi, đạt 103% chỉ tiêu. Qua xét chọn, có 13.507 lượt nông dân đạt danh hiệu các cấp. Trong đó, cấp xã có 8.917 lượt nông dân, đạt tỷ lệ 66%; cấp huyện có 3.356 lượt nông dân, đạt tỷ lệ 24,8%; cấp tỉnh có 1.234 lượt nông dân, đạt tỷ lệ 9,2%.

Nông dân giỏi các cấp ở Thoại Sơn đã mạnh dạn đầu tư và ứng dụng khoa học- kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, như: Mô hình sản xuất lúa rải vụ (LT123); cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp (mô hình không dấu chân); trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học và công nghiệp hóa trong sản xuất.

Theo đó, đại hội đã thông qua danh sách 34 đại biểu dự Đại hội  tuyên dương nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi  tỉnh An Giang lần thứ XIX, giai đoạn 2019-2022. Đồng thời, phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2022-2024.

Dịp này, UBND huyện Thoại Sơn đã khen thưởng 98 nông dân có thành tích trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 – 2022.

PHƯƠNG LAN

 

nong-thon-moi