150 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thoại Sơn lần II năm 2019

09/07/2019 - 16:26

 - Sáng 9-7, 150 đại biểu đã tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần II năm 2019.

A A

150 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thoại Sơn lần II năm 2019

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thoại Sơn

Thoại Sơn hiện có 6 dân tộc thiểu số, gồm: Khmer, Hoa, Chăm, Mông, Ê Đê, Tày với 1.170 hộ, chiếm 2,61% tổng số hộ dân toàn huyện. Trong đó, dân tộc Khmer chiếm phần lớn, tập trung ở thị trấn Óc Eo.

Tại đại hội, trên cơ sở đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, giai đoạn 2019-2024, các đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thoại Sơn đề ra mục tiêu: tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu bình quân mỗi năm, số hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 1% đến 1,5%; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc có phẩm chất và năng lực, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở các xã, thị trấn, phấn đấu đến năm 2024 có 100% trẻ em dân tộc  trong độ tuổi 6 đến 14 tuổi đến trường...

Đại hội đã hiệp thương chọn ra 15 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần III năm 2019

PHƯƠNG LAN