5 tháng năm 2020, Việt Nam xuất siêu gần 2 tỷ US

30/05/2020 - 19:02

5 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 196,84 tỷ USD. Cả nước xuất siêu 1,88 tỷ USD.

A A

Theo TTXVN