55 Chủ tịch, nguồn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở hoàn thành bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

22/09/2023 - 16:23

 - Chiều 22/9, 55 Chủ tịch, nguồn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đã hoàn thành lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Giám đốc Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hương trao Giấy chứng nhận cho các học viên

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang Nguyễn Thị Quyến trao Giấy chứng nhận cho các học viên

Qua 4 tuần học tập trực tiếp và trực tuyến E-learning, lớp học hoàn thành chương trình. Các học viên được Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam trang bị các chuyên đề: Vị trí vai trò chức năng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm vụ của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở; phương pháp giải quyết các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ và trẻ em; tiếp xúc, làm việc quản lý hội viên....

HẠNH CHÂU