An Giang có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh mới

20/11/2020 - 17:15

 - Chiều 20-11, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

A A

Với 100% phiếu tín nhiệm, đồng chí Nguyễn Nhật Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh trúng cử Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Hội nghị còn thông qua Tờ trình về việc lấy ý kiến bổ sung kiện toàn Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X đối với đồng chí Phan Ngọc Quế, Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Tân Châu, thay cho đồng chí Dương Bích Ngọc được điều động về đơn vị mới.

Ngoài ra, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh còn trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Huỳnh Ngọc Hiện, chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh.

MỸ HẠNH