An Giang phối hợp liên ngành trong công tác vận động quần chúng

20/04/2021 - 03:29

 - Chương trình phối hợp liên ngành trong công tác vận động quần chúng giữa lực lượng vũ trang (LLVT) với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, LLVT với nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, cơ sở chính trị vững mạnh.

A A

Tặng quà lực lượng phòng, chống dịch bệnh ở xã biên giới Phú Hữu (An Phú)

Ban Chỉ đạo phối hợp liên ngành tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố luôn quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ (CBCS), hội viên, cán bộ, viên chức, người lao động… để yên tâm công tác, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt phương châm “Gần dân, trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, vận dụng có hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.

Trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đã tập trung định hướng tư tưởng cho CBCS về các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tuyên truyền các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia; tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” hàng năm trên địa bàn tỉnh…

Trong phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, LLVT từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ MTTQ cùng cấp thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin về an ninh trật tự, xử lý kịp thời không để phát sinh “điểm nóng”. Trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phân công 73 đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 73/73 chi bộ khóm, ấp biên giới, 4 cán bộ tăng cường xã; phân công 243 đảng viên phụ trách 1.150 hộ dân ở khu vực biên giới. Củng cố hoạt động 60 lượt chi bộ, 42 lượt chi đoàn, 38 lượt chi hội phụ nữ, 32 lượt chi hội nông dân, 88 lượt tổ tự quản an ninh trật tự, 74 lượt tổ tự quản đường biên, cột mốc… Qua đó, phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, khóm, ấp, xã, phường, thị trấn biên giới trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện để các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra đúng quy định; đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Phối hợp tốt chính quyền, các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm (họp đối thoại cấp tỉnh 1 lần, cấp đồn/xã 9 lần) và trao đổi thông tin phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chikungunya... Đồng thời, tổ chức nhiều đoàn thăm, chúc mừng nhân các dịp lễ, Tết, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo ở Campuchia.

Bộ đội Biên phòng tăng cường phối hợp Công an tỉnh thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ, duy trì chế độ trao đổi thông tin liên quan an ninh trật tự (nhận 135 tin có giá trị, 117 tin tham khảo). Làm tốt công tác phòng, chống tội phạm ma túy: độc lập bắt 11 vụ, 26 đối tượng, tang vật 71,63kg ma túy đá, 2,0819kg Heroin, 10.200 viên ma túy tổng hợp, 4,8kg cần sa khô… Phối hợp bắt 4 vụ, 15 đối tượng, tang vật gồm 4,3kg ma túy đá, 3.153 viên ma túy tổng hợp…

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang Bùi Bé Năm cho biết, thông qua phối hợp vận động quần chúng đã khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với các phong trào, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm”, “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”… được nhân dân tích cực tham gia.

Để công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp liên ngành thực hiện công tác vận động quần chúng giữa LLVT với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội (giai đoạn 2021-2025) gồm các đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh. Theo đó, sẽ thực hiện chương trình phối hợp liên ngành công tác vận động quần chúng với các nội dung: tuyên truyền bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phối hợp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, công tác dân tộc, tôn giáo… và tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

HỮU HUYNH

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng yêu cầu phát động xuyên suốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; mở rộng không gian phòng, chống tội phạm, trong đó lấy địa bàn cơ sở làm trung tâm. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, để mỗi người dân là một thành viên xuất sắc tham gia phòng, chống tội phạm.