An Giang tăng cường hợp tác, phát triển với Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

15/01/2021 - 19:19

Chiều 15-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa tỉnh An Giang với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) giai đoạn 2014-2019 và ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025.

A A

An Giang và ĐHQG TP.HCM đã tăng cường hợp tác và đạt được các mục tiêu: phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác xây dựng Trung tâm Thực hành các môn khoa học tự nhiên, hỗ trợ chuyên môn cho các trường THPT chuyên. Đồng thời, phối hợp các sở, ngành của tỉnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực hiện 29 nhiệm vụ khoa học và công nghệ… giải quyết các nhiệm vụ văn hóa – xã hội, giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ, môi trường.

Giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh An Giang và ĐHQG TP.HCM tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; chia sẻ cơ sở dữ liệu, hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của ĐHQG TP.HCM ở An Giang. Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển công nghệ chế biến, tạo sức cạnh tranh cho nông sản chủ lực của tỉnh; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường, giáo dục – đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức – viên chức…    

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh An Giang tiếp và làm việc với đoàn công tác ĐHQG TP.HCM 

Tin, ảnh: HỮU HUYNH