An Giang tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

08/12/2021 - 14:16

 - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đã ký ban hành Kế hoạch 27-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 02-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH).

A A

Theo đó, nâng cao sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC & CNCH. Trong đó, xác định nhiệm vụ PCCC & CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ…

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC & CNCH; tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC & CNCH.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC & CNCH. Qua dó, nhằm cụ thể hóa Kết luận số 02-KL/TW nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thề và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện có hiệu quả của công tác bảo đảm an toàn PCCC & CNCH.

THU THẢO