An Giang tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

30/09/2021 - 17:46

 - Chiều 30-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, với 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh báo cáo tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng của năm và thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân trong những tháng còn lại năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, với tỷ lệ cao nhất có thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, khôi phục và phát triền kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Cụ thể, Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, hướng dẫn hoạt động đầu tư xây dựng theo từng vùng, từng địa phương; khi có điều kiện sẽ ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lượng lượng công nhân, lao động đang làm việc tại các công trình xây dựng trọng điểm; chủ động phối các địa phương, chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh kế hoạch thực hiện các công trình, dự án; tiếp tục kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, để kịp thời đôn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, đơn vị theo thẩm quyền, để tăng tỷ lệ giải ngân vốn.

Đồng thời, quan tâm thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đảm bảo lưu thông, cung ứng vật liệu xây dựng; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Đối với các chủ đầu tư tập trung hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục các dự án trong năm 2021 và cả những dự án các năm sau, để chủ động thực hiện hiệu quả các dự án, đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ…

TRUNG HIẾU