An Giang: Tập trung thực hiện nhiệm vụ văn hóa - thể thao và du lịch năm 2021

18/10/2021 - 05:13

 - Từ nay đến cuối năm 2021, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang tiếp tục chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2021, các văn bản và phương hướng, chiến lược phát triển ngành giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt.

A A

Tiết mục biểu diễn văn nghệ (Ảnh chụp trước khi bùng phát dịch COVID-19)

Cụ thể, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, hoạt động nghiệp vụ ở cơ sở và các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, tập trung tổ chức các hoạt động chuyên ngành, tuyên truyền cổ động, triển lãm, thư viện, thông tin lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh với hình thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh An Giang trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, phúc tra công nhận các danh hiệu thuộc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, các loại hình văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Phối hợp các địa phương trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao 2 cấp tỉnh An Giang lần IX-2021.

Ngoài ra, triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang để thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch mới.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU