An Giang thi đua phát triển kinh tế - xã hội

15/06/2022 - 05:54

 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KTXH), hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương phát động, cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh.

A A

Động lực phát triển

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, 2 năm qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tích cực đổi mới và đa dạng hóa các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi trong quần chúng lao động, góp phần khắc phục khó khăn, phát triển KTXH, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, UBND tỉnh đã phát động và ban hành Kế hoạch 523/KH-UBND, ngày 19/8/2021 về thi đua “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

 Qua đó, đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển KTXH, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1014/QĐ-UBND, ngày 14/5/2021 về việc chọn 28 xã điểm và 3 huyện, thị xã điểm NTM, 1 huyện NTM nâng cao để tập trung chỉ đạo hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Đến ngày 31/3/2022, toàn tỉnh có 67/116 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 57,76%. Thực hiện huyện NTM, NTM nâng cao, giai đoạn 2021-2025, tỉnh chọn huyện Chợ Mới và Châu Thành làm huyện điểm, tập trung các nguồn lực, phấn đấu để 2 huyện đạt chuẩn NTM; riêng Thoại Sơn đạt huyện NTM nâng cao.

“Thời gian qua, nhận thức về xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên, giảm bớt tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Phong trào thực sự đi vào đời sống của người dân, tạo sự đồng thuận cao, từ đó thu hút được nguồn lực từ cộng đồng dân cư tham gia đóng góp tài lực và vật lực xây dựng NTM. Nhờ đó, cảnh quan, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đặc biệt là hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng xã hội và đời sống người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt” - ông Nguyễn Thanh Bình đánh giá.

Thi đua kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 20/KH-UBND, ngày 14/1/2022 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Đồng thời, chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện các giải pháp phát triển KTXH, nhất là trong thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh đề ra.

Dưới sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, tình hình KTXH của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 4,75% so cùng kỳ 2021, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới được đảm bảo.

Nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang được tỉnh chủ trì tổ chức, như: Khởi công xây dựng cầu Châu Đốc; tổ chức Lễ hội Văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ 21 (kỷ niệm 200 năm danh thần Thoại Ngọc Hầu dựng bia, lập làng Thoại Sơn); Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - Đặc sản các vùng miền năm 2022. Sắp tới là Hội thảo khoa học, chủ đề “An Giang 190 năm hình thành và phát triển”; khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX/2022; Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh An Giang; Lễ công bố quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022... Ngoài ra, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đều có đăng ký phần việc, công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh.

“Các phong trào thi đua gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển KTXH của tỉnh, thật sự là động lực để các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Việc triển khai tốt các phong trào thi đua theo kế hoạch từ tỉnh đến cơ sở, có tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua rõ ràng gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể là giải pháp quan trọng giúp các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị đã đề ra” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.  

THU THẢO