An Giang tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

08/07/2020 - 14:34

 - Sáng 8-7, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2015-2019.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh An Giang, giai đoạn 2015-2019

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đề nghị, thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”; chú trọng xây dựng “Gia đình văn hóa”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào trong các tầng lớp nhân dân. Phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập và tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế… Xây dựng tình làng nghĩa xóm; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua đó, góp phần đưa phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngày càng bền vững, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 27 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh An Giang (giai đoạn 2015-2019).

THU THẢO