An Giang tổng kết chương trình chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06/CP

15/03/2024 - 18:18

 - Chiều 15/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh và trực tuyến đến 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang và trực tuyến đến 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Theo Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh An Giang, năm 2023, Chương trình chuyển đổi số tỉnh đã thực hiện đạt 11/15 chỉ tiêu đề ra, tương đương tỷ lệ 73,3%; Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh thực hiện đạt 9/22 chỉ tiêu đề ra, tương đương tỷ lệ 40,9%. Trong đó, nổi bật, mạng Internet cáp quang tốc độ cao, di động băng rộng đã đến 100% trung tâm xã, phường, thị trấn, khóm, ấp; 100% cơ quan Nhà nước, các khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện có kết nối internet phục vụ công tác quản lý, điều hành. Có 179/188 cơ quan cung cấp dữ liệu mở theo Quyết định 1336/QĐ-UBND tỉnh, đạt 94,2%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn 97%. Đã thực hiện đồng bộ, tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai thực hiện 6/42 mô hình điểm tại Đề án 06/CP theo kế hoạch phối hợp giữa Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP Chính phủ và UBND tỉnh. Tính đến ngày 10/12/2023, toàn tỉnh đã thu nhận và đăng ký 1.512.161/1.026.794 tài khoản, đạt tỷ lệ 147,27% so chỉ tiêu được giao và đã kích hoạt 976.110/1.026.794 tài khoản, đạt tỷ lệ 95,06% so chỉ tiêu được giao. Đồng thời, cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu trong công tác làm sạch dữ liệu dân cư…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề án theo Chương trình 553/Ctr-UBND, ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi số và thực hiện Nghị Quyết 01-NQ/TU ngày 22/8/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Phấn đấu chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan Nhà nước hoàn thiện chính quyền điện tử đạt 90%; thực hiện đạt các chỉ tiêu về cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số đạt từ 8-9% GRDP; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tắt sóng 2G và triển khai 5G theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt, triển khai đầy đủ nhiệm vụ, phương án về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin; bảo đảm 100% hệ thống thông tin phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Ưu tiên các nguồn lực cho chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án về chuyển đổi số, nhất là dự án về cải cách hành chính, Đề án 06/CP và khu công nghệ thông tin tập trung.

Đối với nhiệm vục Đề án 06/CP, các sở, ngành, địa phương cần tổ chức thực hiện có hiệu quả 19 nhiệm vụ chung và 11 nhiệm vụ cụ thể đã được phân công tại Chỉ thị  02/CT-UBND, ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 nhóm tiện ích theo Kế hoạch 109/KH-UBND, ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 25 dịch vụ công tại Đề án 06/CP. Trong quá trình thực hiện cần có mô hình, giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đối với từng lĩnh vực, chuyển dần từ làm thay, sang hướng dẫn công dân tự đăng ký thực hiện…

TRỌNG TÍN