An Giang triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024

23/05/2024 - 06:36

 - Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2024. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, TX. Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, TP. Long Xuyên, phường Mỹ Hòa…

Hội nghị đã công bố Quyết định 4418-QĐ/TU, ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh An Giang, TP. Long Xuyên, TX. Tịnh Biên, huyện Chợ Mới, Thoại Sơn năm 2024. Cụ thể, gồm: 1 trưởng ban, 6 phó trưởng ban, 34 ủy viên; 8 đồng chí trong Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo. Cùng với đó, hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2024.

Sau hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 triển khai chỉ thị, ý định diễn tập KVPT cho tỉnh An Giang (ngày 9/5/2024), ngày 21/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập cho các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và địa phương liên quan.

Qua đó, thống nhất một số nội dung chính về công tác chuẩn bị, bảo đảm diễn tập; giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, địa phương để chủ động nghiên cứu, phối hợp làm tốt mọi công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh An Giang tổ chức diễn tập KVPT theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập kéo dài nhiều tháng, nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng, hoạt động KVPT và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sẵn sàng đối phó hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Qua đó, kiểm tra, đánh giá khả năng chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trình độ tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh; phối hợp hiệp đồng tác chiến của sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ với lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, bổ sung các văn kiện của tỉnh phù hợp tình hình thực tiễn, đối tượng tác chiến, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự kiến, diễn tập KVPT tỉnh An Giang và TP. Long Xuyên diễn ra vào cuối tháng 8/2024; TX. Tịnh Biên vào tháng 9; huyện Chợ Mới tháng 10 và huyện Thoại Sơn tháng 11/2024.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu rộng, thông suốt cho cán bộ, đảng viên và lực lượng tham gia diễn tập nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh và các địa phương trong năm 2024.

Từ đó, xác định tinh thần trách nhiệm cao, bố trí, sắp xếp công việc, thời gian hợp lý để tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động nghiên cứu nắm chắc chỉ thị, ý định diễn tập; văn bản lãnh, chỉ đạo khác có liên quan của Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 9; tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh cho ý kiến, chỉ đạo kịp thời, bảo đảm nhiệm vụ diễn tập của tỉnh luôn thông suốt, thống nhất, chặt chẽ, an toàn, sát điều kiện thực tế, khả năng của địa phương.

 Quân khu 9 khảo sát địa điểm tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị mọi mặt chu đáo, đúng ý định, phục vụ tốt cho nhiệm vụ diễn tập, nhưng vẫn trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp Tổ nội dung diễn tập Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị văn kiện của người tập đúng ý định, sát nhiệm vụ từng ngành; tích cực nghiên cứu, nắm chắc nội dung, phương pháp thực hành diễn tập; tranh thủ thời gian luyện tập, hợp luyện, bảo đảm diễn tập đạt chất lượng tốt.

 Đối với Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên, ngoài thực hiện nghiêm nhiệm vụ diễn tập KVPT chung với tỉnh, địa phương phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cho thành phần, lực lượng tham gia, tham quan cuộc diễn tập.

Tương tự, Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên, Huyện ủy Tri Tôn nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo xử lý, không để bị động, bất ngờ. Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan, đơn vị của Quân khu 9, tỉnh An Giang đến thực hiện nhiệm vụ, thực hành diễn tập trên địa bàn; tổ chức lực lượng tham gia thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh giao.

“Sau hội nghị này, yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ được phân công, nhanh chóng bắt tay vào công tác chuẩn bị. Nếu trong quá trình chuẩn bị gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm cho diễn tập đúng thời gian, an toàn, đạt kết quả tốt” - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

GIA KHÁNH