An Giang xét nghiệm tất cả thí sinh và cán bộ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2

23/07/2021 - 09:26

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 gần 6.000 thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2).

A A

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1)

Yêu cầu 5 địa phương bố trí điểm thi, gồm: huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Chợ Mới và TP. Châu Đốc tập trung khẩn trương rà soát tất cả đối tượng ở khu vực “có nguy cơ”, nhất là tài xế đường dài (rà soát, xét nghiệm sàng lọc…) không để sót lọt F0, F1…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT nắm (đợt 2) diễn ra ngày 6 và 7-8, quy chế thi áp dụng như đợt 1. Theo đó, toàn tỉnh có 4.921 thí sinh (4.913 thí sinh An Giang và 8 thí sinh các tỉnh gửi), trong đó 4.661 thí sinh hệ THPT, 260 thí sinh tự do và hệ giáo dục thường xuyên.

Bố trí 12 điểm thi, 220 phòng thi, mỗi điểm thi có ít nhất 2 phòng thi “dự phòng”; riêng điểm thi có thí sinh hệ giáo dục thường xuyên sẽ có thêm “phòng chờ” để đảm bảo chờ vào, chờ ra. Ở 5 địa phương còn bố trí thêm 5 điểm thi dự phòng…

Ngoài ra, tỉnh còn huy động khoảng 1.000 người tham gia tổ chức kỳ thi, gồm: cán bộ, giáo viên, cán bộ thanh tra, kiểm tra ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhân viên y tế…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH