An Phú: Kinh tế-xã hội tiếp tục tăng trưởng

14/10/2019 - 08:05

 - Chủ tịch UBND huyện An Phú Mai Minh Hùng đã chủ trì phiên họp thường kỳ với lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, 14 xã, thị trấn trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng của năm và bàn giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

A A

Từ đầu năm đến nay, KT-XH huyện An Phú tiếp tục tăng trưởng. Doanh số toàn ngành thương mại - dịch vụ 6.500 tỷ đồng (tổng mức bán lẻ 1.810 tỷ đồng, dịch vụ ăn uống, lưu trú 405 tỷ đồng…), đạt 49,2% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 1,15%. Doanh thu hàng hóa xuất, nhập khẩu ước đạt 310 triệu USD, đạt 58,49% kế hoạch, tăng trên 5% so cùng kỳ… Toàn huyện có 128 danh mục công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch vốn 154,269 tỷ đồng. Đã triển khai thi công hoàn thành 74 danh mục, đang thực hiện 35 danh mục, đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công 15 danh mục, còn lại 4 danh mục công trình xin điều chuyển sang danh mục khác...

HỮU HUYNH