Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành trao quyết định công tác cán bộ

05/03/2021 - 19:40

 - Chiều 5-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (An Giang) tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Lãnh đạo huyện Châu Thành trao quyết định các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh phát biểu tại buổi lễ trao quyết định

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã trao quyết định điều động đồng chí Hồ Hữu Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn An Châu, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn (nhiệm kỳ 2020-2025) và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn An Châu (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động đồng chí Phan Thành Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (nhiệm kỳ 2020-2025) và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Điều động đồng chí Đoàn Đức Dịnh, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Thành, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2020-2025) và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động đồng chí Nguyễn Phạm Tuấn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Điều động đồng chí Trần Hữu Phúc, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn Vĩnh Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn (nhiệm kỳ 2020-2025) và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Bình (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Bình đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Thạnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh (nhiệm kỳ 2020-2025) và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động đồng chí Lê Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2025) và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện và được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện.

Điều động đồng chí Nguyễn Di Vu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Phó Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2020-2025) và được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

Điều động đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn An Châu, chỉ định tham gia Ban Chấp hành và được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Châu (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ngoài ra, UBND huyện Châu Thành còn trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Diệu Hiền, Phó Trưởng phòng Tư Pháp huyện giữ chức Trưởng phòng Tư pháp huyện.

Điều động ông Mai Hòa Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh đến công tác tại Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Nhiệm vụ cụ thể do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phân công theo thẩm quyền.

TRUNG HIẾU