Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân trao quyết định công tác cán bộ

17/10/2019 - 17:00

 - Chiều 17-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân trao quyết định công tác cán bộ

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm, điều động

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân trao quyết định điều động đồng chí Đoàn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Vàm đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chỉ định giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Điều động đồng chí Ngô Thị Cẩm Tú, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bình Thạnh Đông (nhiệm kỳ 2019-2024) đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tư pháp huyện, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Điều động đồng chí Nguyễn Bá Vạn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú An đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ thị trấn Chợ Vàm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy và giới thiệu, để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Điều động đồng chí Trần Hữu Sang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Phú An, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã và giới thiệu, để HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Điều động đồng chí Lê Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Thạnh Đông đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Phú Hưng, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã và giới thiệu, để HĐND xã Phú Hưng bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều động đồng chí Trương Thành Thảo, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phú Hưng nhiệm kỳ 2016-2021 đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Phú Lâm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời giới thiệu, để UBMTTQ Việt Nam xã Phú Lâm hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Thạnh Đông, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời giới thiệu, để UBMTTQ Việt Nam xã Bình Thạnh Đông hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều động đồng chí Cao Minh Hải, Bí thư Huyện đoàn đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Phú Hưng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời giới thiệu, để UBMTTQ Việt Nam xã Phú Hưng hiệp thương, bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều động đồng chí Đặng Hồng Thái, Trưởng Phòng Tư pháp huyện đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Giải Phóng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hưng đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Huyện ủy, giữ chức Phó trưởng ban.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Hà Công Tráng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (từ ngày 01-11-2019) và trao quyết định nghỉ hưu theo nguyện vọng cho đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện (từ ngày 16-9-2019).       

MỸ HẠNH - NGUYỄN THẮNG