Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên trao quyết định công tác cán bộ

23/03/2023 - 11:48

 - Ngày 23/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ cho 10 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Tịnh Biên trao quyết định công tác cán bộ

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên quyết định:

Bổ nhiệm có thời hạn Trưởng Đài Truyền thanh huyện Cao Quang Minh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định; bổ nhiệm  chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện đối với Phó Trưởng đài Truyền thanh huyện Nguyễn Thanh Liêm, thời hạn 5 năm; Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Ngô Văn Đôn, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 17/3/2023; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Xưa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện, thời hạn 5 năm.

Đồng thời, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện đối với các ông: Nguyễn Văn Sắm, thời hạn 5 năm kể từ ngày 19/10/2018; Lâm Văn Thiện, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 22/6/2020 và Trần Thanh Tùng thời hạn 5 năm, kể từ ngày 22/8/2019.

Cùng với đó, quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Phan Văn Liền, Trưởng phòng Tư Pháp huyện, thời hạn được tính từ ngày 22/1/2023 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định và ông Võ Văn Khởi, Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện  thời hạn 5 năm kể từ ngày 27/12/2022.

Trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Văn Huệ theo nguyện vọng.

THANH TIẾN

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu