Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang kiểm tra công tác tuyên giáo tại huyện Thoại Sơn

18/06/2024 - 20:06

 - Ngày 18/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã làm việc về công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024, tại huyện Thoại Sơn.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà  đề nghị Huyện ủy Thoại Sơn và các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng; xây dựng mô hình mới, cách làm hiệu quả, nhất là việc phát động phong trào thi đua thực hiện chuyên đề 2024; chăm lo đào tạo đội ngũ làm công tác tuyên giáo cơ sở có phẩm chất, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên giáo của Đảng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, gắn kết chặt chẽ công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội với công tác khác, như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới...

P.L