Bế mạc Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

30/11/2023 - 14:57

 - Sáng 30/11, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, nhằm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 đã tiến hành phiên bế mạc.

Quang cảnh hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành tham luận, thảo luận, chất vất, giải trình các ý kiến liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế; nông nghiệp; lao động, thương binh và xã hội; hoạt động mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội…. Đồng thời, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ diễn ra vào chiều 29/11.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình làm rõ một số vấn đề liên quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua

Phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian còn lại của nhiệm kỳ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, chú trọng mời gọi các nhà đầu tư có năng lực, uy tín đầu tư các dự án phù hợp định hướng phát triển của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường đẩy mạnh, hợp tác, liên kết với các tỉnh trong vùng để khai thác tối đa thế mạnh, tiềm năng….

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự  cố gắng và những đóng góp quan trọng, tích cực của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn tin tưởng, đồng thuận, đồng hành cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang trong thời gian quan, để vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, lãnh, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, nhất là thực hiện 3 khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực.

Theo đó, cần đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 13, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thường xuyên quan tâm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh, hợp tác, liên kết, tăng cường mời gọi đầu tư, nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực văn hóa – xã hội. Thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia để cải thiện đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ….

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, kế thừa kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đề ra.

MỸ LINH – TRUNG HIẾU