Bổ sung kinh phí để nâng cấp 18km đê bao chống lũ

27/04/2020 - 06:31

 - UBND tỉnh An Giang đã đồng ý bổ sung kinh phí từ nguồn thủy lợi phí do cấp tỉnh quản lý với số tiền 43 tỷ 739 triệu đồng để huyện Chợ Mới nâng cấp 18km đê bao chống lũ bảo vệ sản xuất cây ăn trái và kết hợp phát triển du lịch sinh thái 3 xã cù lao Giêng (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân). Đồng thời, giúp địa phương hoàn thành tiêu chí về giao thông.

A A

Huyện Chợ Mới đã thực hiện Đề án quy hoạch phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng (giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030); đồng thời, nâng cấp đê bao chống lũ bảo vệ sản xuất cây ăn trái và kết hợp phát triển du lịch sinh thái vùng 3 xã cù lao Giêng. Hiện, huyện Chợ Mới đã đầu tư thi công 9/34 danh mục cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, 3 xã cù lao Giêng dài khoảng 30km, huyện đã đầu tư nâng cấp khoảng 12km, còn một số tuyến đê, đường đã xuống cấp hư hỏng nặng và một số tuyến đường chưa có kinh phí để đầu tư, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch, kinh tế cho vùng này.

H.C