Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu năm 2021

01/01/2021 - 18:46

Năm 2021, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là khoảng 6% và lạm phát khoảng 4%, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.700 USD/người.

A A

Theo TTXVN/Vietnam+