Các địa phương ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

18/04/2024 - 09:30

 - Nhân Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong tỉnh An Giang đã ra quân kiểm an toàn thực phẩm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

Kiểm tra tại các cơ sở sản xuất – kinh doanh ở Phú Tân

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành các địa phương đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, như: Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức tập huấn an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố, nhãn sản phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện con người, nguồn gốc thực phẩm, lưu mẫu…

Đồng thời, kết hợp tuyên truyền những chính sách, pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận thức của cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Qua đó nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thực hiện đầy đủ các điều kiện, cũng như khắc phục những hạn chế liên quan việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

MỸ HẠNH