Cần quyết tâm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI, PGI

19/06/2024 - 06:35

 - Ngày 9/5/2024, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023. Kết quả, Chỉ số PCI An Giang nằm ngoài Top 30 cả nước (năm 2022 đạt 62,37 điểm, hạng 54). Chỉ số PGI An Giang cũng không nằm trong Top 30 cả nước (năm 2022 đạt 14,43 điểm, hạng 39).

Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện năng lực kinh doanh, thu hút đầu tư

3 chỉ số giảm điểm liên tục

Một trong những điểm mới của báo cáo PCI 2023, PGI 2023 là thay vì xếp hạng cả 63 tỉnh, thành phố, báo cáo lần này chỉ xếp hạng Top 30 địa phương dẫn đầu, các địa phương còn lại không xếp hạng. Sự thay đổi này nhằm khuyến khích các địa phương tập trung nỗ lực bước vào nhóm dẫn đầu PCI hàng năm và không gây áp lực cho các địa phương nằm nửa cuối bảng xếp hạng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kết quả đánh giá Chỉ số PCI năm 2023 cho thấy môi trường kinh doanh của tỉnh có chuyển biến tích cực, nhưng không đáng kể, khi số lượng chỉ số thành phần tăng điểm và chỉ số thành phần giảm điểm có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn so năm 2022 (tăng 2 chỉ số tăng điểm và giảm 2 chỉ số giảm điểm).

Trong 10 chỉ số thành phần PCI An Giang năm 2023 có 6 chỉ số tăng điểm và 4 chỉ số giảm điểm so năm 2022. Cụ thể, 6 chỉ số tăng điểm gồm: Tiếp cận đất đai; chi phí thời gian; cạnh tranh bình đẳng; tính năng động của chính quyền tỉnh; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Còn 4 chỉ số giảm điểm gồm: Gia nhập thị trường; tính minh bạch; chi phí không chính thức; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN).

Tuy nhiên, trong các chỉ số thành phần giảm điểm của năm 2023 có 3 chỉ số giảm điểm liên tục 2 năm (chỉ số tính minh bạch; chỉ số chi phí không chính thức và chỉ số chính sách hỗ trợ DN). Do vậy, thời gian tới cần sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc cải thiện các chỉ số thành phần giảm điểm, góp phần nâng cao chỉ số PCI.

Nguyên nhân giảm điểm

Theo phân tích của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang: Việc một vài chỉ số thành phần tiếp tục giảm điểm có nhiều nguyên nhân. Trong đó, có thể nhận diện một số nguyên nhân chủ yếu, như: Việc công bố công khai văn bản chỉ đạo điều hành trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa kịp thời.

Công tác tự kiểm tra, giám sát thực thi nhiệm vụ, công vụ nội bộ của các cơ quan, đơn vị, nhất là tại các bộ phận trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) chưa được kiểm tra thường xuyên, liên tục. Nên tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc liên quan đến người dân và DN có lúc, có nơi vẫn còn, chưa được khắc phục triệt để. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức khi thi hành công vụ nhũng nhiễu, làm khó DN nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, xử lý.

Các mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở và đấu thầu... mặc dù từng bước được hoàn thiện, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa được tháo gỡ triệt để. Đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đã tác động không nhỏ đến niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư sản xuất - kinh doanh của DN và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phụ trách các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu bên trong chưa thật sự chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong việc thực thi các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Do đó, kết quả mang lại chưa cao, chưa đạt như kỳ vọng. Các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa chưa thật sự đi vào cuộc sống, DN chưa được hưởng lợi từ các chính sách này do chưa chú trọng ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện.

Nhiệm vụ, giải pháp

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Các sở, ban ngành và địa phương tập trung bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường đối thoại với DN theo ngành, lĩnh vực và địa phương phụ trách. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho DN hiệu quả, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa, tránh tình trạng giải quyết kiến nghị, khó khăn cho DN kéo dài, mất nhiều thời gian.

Trên cơ sở kết quả chi tiết PCI và DDCI (Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương) năm 2023, thủ trưởng các đơn vị chủ trì các chỉ số thành phần cần khẩn trương nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực; nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng điều hành của đơn vị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức.

Đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC theo hướng “một cửa”, “một cửa liên thông”; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung TTHC, đơn giản về hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; niêm yết công khai, minh bạch TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, đăng tải kịp thời các thông tin hữu ích cho DN để DN tiếp cận, tìm hiểu và sử dụng. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ DN, hỗ trợ đầu tư, các thông tin về quy hoạch ngành, lĩnh vực, kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN, nhà đầu tư.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ DN năm 2024. Trong đó, lưu ý bám sát các giải pháp để cải thiện từng chỉ số thành phần và từng chỉ tiêu bên trong; có báo cáo, đánh giá định kỳ, theo dõi giám sát chặt chẽ đảm bảo công tác thực thi được liên tục, thông suốt. Tiếp tục nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các cách làm hay, mô hình tốt về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại các địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI để áp dụng và nhân rộng.

Tới đây, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá chi tiết về chỉ số PCI 2023 (lồng ghép công bố kết quả DDCI 2023) và các chỉ số thành phần, nhằm xác định nguyên nhân. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp duy trì và phát huy kết quả đạt được đối với những chỉ số tăng điểm hoặc có cải thiện. Đồng thời, tìm giải pháp cải thiện những chỉ số giảm điểm.

HẠNH CHÂU