Châu Đốc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

05/10/2022 - 06:58

 - Với sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

A A

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị năm 2022, thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KTXH). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơ bản đi vào nền nếp trong sinh hoạt của các chi bộ, cơ quan, đơn vị; chú trọng thực hiện chuyên đề năm 2022. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy Đảng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, KTXH mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Thường trực Thành ủy Châu Đốc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 thành phố tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, biên chế; công tác cán bộ, chính sách cán bộ; xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; đào tạo - bồi dưỡng; bảo vệ chính trị nội bộ. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Châu Đốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm 2022

Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; củng cố các tổ chức cơ sở Đảng; kết nạp 53 đảng viên mới, chuyển 46 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Chỉ đạo cấp ủy Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đúng quy định. 9 tháng của năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra 8/8 tổ chức Đảng và 27 cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đạt 100% kế hoạch); các cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 10 đảng viên, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường và đổi mới công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên; hướng trọng tâm công tác về cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, quy ước, hương ước địa phương. Tổ chức đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, kết hợp tiếp xúc cử tri 3 cấp trước kỳ họp HĐND để kịp thời nắm bắt, giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị khu vực biên giới; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy Đảng quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là chú trọng các giải pháp phòng ngừa.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị cần nêu cao quyết tâm, tập trung trí tuệ, nắm bắt thời cơ để bứt phá, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Các chi, đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng; kiện toàn cấp ủy cơ sở Đảng, ủy ban kiểm tra; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng văn hóa trong Đảng. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, mạnh mẽ hơn nữa nhiệm vụ phục hồi và phát triển KTXH.

Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và phát huy tốt cơ chế phản hồi các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025. Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm và đánh giá cán bộ, công chức; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

THU THẢO

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới