Châu Đốc: Thực hiện nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp

09/09/2020 - 06:30

 - Thành ủy Châu Đốc cho biết, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), địa phương đã lựa chọn, đăng ký thực hiện 12 công trình.

A A

Điển hình, Ban Tuyên giáo Thành ủy đăng ký thực hiện tập san “Châu Đốc 45 năm xây dựng và phát triển”, tái bản bổ sung “Châu Đốc những lần Đại hội”; Ban Quản lý Dự án và đầu tư xây dựng hoàn thành tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông và Trường Mẫu giáo Hoa Hồng; UBMTTQVN các xã, phường kêu gọi, vận động quỹ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… đảm bảo cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Nhìn chung, địa phương đã cơ bản hoàn thành các công trình đã đăng ký. Việc triển khai thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

THU THẢO