Châu Đốc với niềm vui nông thôn mới!

10/01/2019 - 07:31

 - Sau 7 năm phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đó là kết quả đến từ sự quyết tâm của lãnh đạo địa phương, sự nỗ lực của các ngành và thành quả từ tinh thần phấn đấu vươn lên của người dân.

A A

Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Châu Đốc đã nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, xác định đây là mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng phải thực hiện và quyết tâm hoàn thành. Chúng tôi đã cụ thể hóa việc thực hiện chương trình bằng nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, trong đó tập trung đánh giá hiện trạng của 2 xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế, từ đó phân tích những lợi thế cũng như hạn chế để có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất”.

Khi bắt đầu công cuộc xây dựng NTM, 2 xã nói trên có xuất phát điểm rất thấp. Xã Vĩnh Tế đạt 5/19 tiêu chí xây dựng NTM và xã Vĩnh Châu đạt 3/19 tiêu chí. Các cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm còn nhiều yếu kém, vừa thiếu, vừa không đồng bộ. Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi ít được đầu tư, chất lượng lưới điện nông thôn chưa thực sự an toàn. Đặc biệt, cơ sở vật chất về giáo dục, y tế, văn hóa còn hạn chế, trụ sở xã nhiều nơi xuống cấp, kinh tế hộ kém phát triển, thu nhập của nông dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Châu Đốc được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Với những khó khăn đó, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc đã tập trung chỉ đạo các địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa việc xây dựng NTM trở thành phong trào rộng khắp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, xã Vĩnh Châu đã đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM năm 2013, đồng thời xã Vĩnh Tế được công nhận 1 năm sau đó. Qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tình hình nông nghiệp - nông dân - nông thôn trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất, thu nhập đời sống người nông dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống không ngừng nâng lên. Đội ngũ cán bộ từ ấp đến xã có sự trưởng thành, người dân đã nêu cao ý thức đối với cộng đồng xã hội.

“Sự kiện TP. Châu Đốc đón nhận bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM của Chính phủ và đón nhận cờ thi đua của UBND tỉnh là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Việc củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển NTM phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền thành phố tập trung thực hiện” - ông Cao Xuân Bá khẳng định.

Để giữ vững các tiêu chí đạt được và phấn đấu đến những thành quả cao hơn, Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước về nông nghiệp - nông dân - nông thôn cùng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đặc biệt, hệ thống chính trị địa phương tiếp tục nâng chất các tiêu chí NTM, nhất là về đời sống, thu nhập của người dân, kiến thiết cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, sớm rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị, phấn đấu đến năm 2020 xã Vĩnh Tế, Vĩnh Châu thực hiện hoàn thành bộ tiêu chí NTM nâng cao, đồng thời nâng cấp 2 xã trên lên phường sau năm 2020.

Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế phù hợp với tiềm năng và lợi thế của địa phương, phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nghề gắn với phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

“Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc quyết tâm nâng cao chất lượng xây dựng NTM, mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ mọi mặt của Trung ương, của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho Châu Đốc hoàn thiện nâng chất các tiêu chí NTM ở mức độ cao hơn, phấn đấu là đơn vị cấp huyện xây dựng NTM kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhanh và bền vững” - ông Cao Xuân Bá đề xuất.

MINH QUÂN