Châu Phú phát huy hiệu quả công tác dân vận

02/03/2020 - 06:00

 - Xác định công tác dân vận là nội dung quan trọng, không thể thiếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, Đảng bộ, chính quyền huyện Châu Phú (An Giang) triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

A A

Người dân chung sức xây dựng công trình giao thông

“Công tác dân vận trên địa bàn huyện Châu Phú thời gian qua được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, tập trung hướng về cơ sở. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đến cuối năm 2019, các đơn vị trên địa bàn huyện Châu Phú đã tổ chức thực hiện 355 mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; trong đó tập trung đổi mới về nội dung lẫn hình thức thực hiện, từ đó có những tác động tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị” - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết.

Trong phát triển kinh tế, các mô hình “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần sáng tạo của nhân dân trong lao động sản xuất - kinh doanh như: mô hình sản xuất rau an toàn; trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào quá trình sản xuất nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, các xã trên địa bàn huyện Châu Phú đã huy động được sức dân chung tay, đồng lòng thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) như: xây cầu, làm đường nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội… góp phần đạt một số chỉ tiêu xây dựng NTM của huyện, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 7/12 xã.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các mô hình “Dân vận khéo” đã từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng nhằm giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời đối với người có hoàn cảnh khó khăn như: mô hình “Tổ cất nhà từ thiện” giúp hộ nghèo có nơi an cư; mô hình “Giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững” bằng cách hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, dạy nghề, trợ giúp học tập…

Bên cạnh đó, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Châu Phú đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, “Camera an ninh”, “Cảm hóa giáo dục thanh niên chậm tiến, làm ăn thoát nghèo”… Kết quả việc thực hiện các mô hình cho thấy, các hành vi vi phạm pháp luật giảm đáng kể, góp phần rất lớn vào việc ngăn ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, các cơ quan dân vận, MTTQ, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, cán bộ, công chức ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, quyền làm chủ của người dân được thể hiện đầy đủ hơn thông qua các hoạt động như: cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; thân thiện với nhân dân trong quan hệ hành chính ở bộ phận “một cửa”; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước để nhân dân tham gia giám sát.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được từ công tác dân vận, thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tham gia các mô hình sản xuất - kinh doanh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan, nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Đồng thời, thực hiện tốt lĩnh vực dân chủ pháp luật, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, vận động quỹ “Vì người nghèo”, trong đó chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Khmer trên địa bàn.

MỸ LINH