Châu Phú trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

30/09/2020 - 19:08

 - Chiều 30-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

A A

Cụ thể, điều động đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Phú, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng thời, giới thiệu để HĐND xã Bình Phú bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều động đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phú nhận nhiệm vụ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng, chỉ định tham gia Chi ủy, giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều động đồng chí Lê Trà Bảo Khương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức nhận nhiệm vụ tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng.

Điều động đồng chí Võ Thanh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã Bình Long nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Mỹ Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều động đồng chí Trần Quốc Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã Bình Chánh nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Long, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng thời, giới thiệu để UBMTTQ xã Bình Long bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Điều động đồng chí Nguyễn Như Ảnh, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Bình Chánh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng thời, giới thiệu để UBMTTQ xã Bình Chánh bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Thêu, Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện, nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Huyện ủy, nhiệm vụ cụ thể do thủ trưởng đơn vị phân công.

Điều động đồng chí Đỗ Tuyết Phượng, Phó trưởng Phòng Tư pháp đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; giới thiệu đồng chí Đỗ Tuyết Phượng để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện quy trình bầu vào Ủy ban Kiểm tra, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều động đồng chí Đỗ Thanh Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, nhiệm vụ cụ thể do thủ trưởng đơn vị phân công.

Xét chuyển đồng chí Võ Tùng Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Long thành công chức huyện, nhận nhiệm vụ tại Hội Nông dân huyện, nhiệm vụ cụ thể do thủ trưởng đơn vị phân công. 

MỸ LINH