Châu Thành: Đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng

15/01/2020 - 13:49

 - Ngày 15-1, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

A A

Lãnh đạo Huyện ủy Châu Thành trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho các cá nhân xuất sắc

Lãnh đạo Huyện ủy Châu Thành trao tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019

Năm 2020, các tổ chức cơ sở Đảng huyện Châu Thành sẽ tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung chú trọng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ đương chức và thuộc diện quy hoạch.

Ngoài ra, tăng cường xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, tập trung thực hiện chu đáo các khâu chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp…

Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ kiệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 7 cá nhân; Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tặng giấy khen các tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 – 2019).

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU