Châu Thành hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

16/01/2020 - 00:17

 - Với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, điều hành và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Châu Thành (An Giang) hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2019. Phát huy những kết quả đạt được, huyện Châu Thành nỗ lực thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, hoàn thành các chỉ tiêu KTXH Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

A A

Huy động các nguồn lực xã hội xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường cho biết, dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự điều hành linh hoạt và chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, KTXH của huyện năm 2019 tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất (GO) giá hiện hành thực hiện trong năm 2019 gần 14.615 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá và ổn định, với giá trị sản xuất đạt gần 6.250 tỷ đồng (giá hiện hành). Sản xuất nông nghiệp tuy còn khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất (GO) giá hiện hành lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 đạt trên 6.262 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cả năm trên 82.352ha (lúa gần 79.660ha), đạt trên 104% so kế hoạch…

Với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, huyện tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện đã chuyển đổi gần 1.248ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái (gần 938ha rau màu và gần 310ha cây ăn trái). Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã xuất hiện một số mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả kinh tế cao đang được địa phương duy trì và nhân rộng trên địa bàn.

“Địa phương sẽ ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tiềm năng phát triển. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao” - ông Phan Văn Cường chia sẻ.

Huyện tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện với người dân và doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, góp phần phát triển KTXH. Năm 2019, huyện phát triển gần 300 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, với tổng số vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho trên 700 lao động.

Qua đó, nâng tổng số cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ toàn huyện trên 9.630 cơ sở, với tổng số vốn trên 572 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 16.700 lao động. Các hoạt động đầu tư đã thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển ổn định, đời sống người dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành tích cực thực hiện nhiều công trình mang ý nghĩa thiết thực, qua đó góp phần cải thiện đời sống người dân, diện mạo nông thôn càng thêm khởi sắc. Đến nay, huyện Châu Thành cơ bản đạt 3/9 tiêu chí “Huyện nông thôn mới” (theo Quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ) và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo Quyết định số 3379 của UBND tỉnh), gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa; các xã còn lại đạt bình quân 15 tiêu chí và 42 chỉ tiêu…

Huyện khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, với lộ trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, chất lượng, bền vững. Huyện tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng… nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, tạo sự chuyển biến trên mọi mặt của khu vực nông thôn.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường đề nghị, các cấp, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành các nghị quyết, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các cơ sở tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ ứng dụng khoa học - kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra, sắp xếp lại trật tự các chợ trên địa bàn huyện; rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

TRUNG HIẾU