Châu Thành: Huy động nguồn lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với đảm bảo an sinh xã hội

08/04/2020 - 05:06

 - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và kinh tế - xã hội, UBMTQVN huyện Châu Thành (An Giang) tiếp tục phát động toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kêu gọi hỗ trợ nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán, gắn với các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

A A

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ, hỗ trợ huyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bằng nhiều hình thức, như: tiền mặt, lương thực, thực phẩm, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn và các nhu yếu phẩm.

Các nguồn lực xã hội được huyện Châu Thành triển khai, phân bổ kịp thời đến các địa phương, đơn vị, các điểm cách ly và nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán trên địa bàn huyện.

3 tháng đầu năm 2020, UBMTTQVN các cấp cùng các tổ chức thành viên trong huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” gần 7 tỷ đồng chăm lo người nghèo và thực hiện hoạt động an sinh xã hội.

TRUNG HIẾU