Châu Thành: Kinh tế - xã hội năm 2019 phát triển ổn định

11/12/2019 - 07:25

 - UBND huyện Châu Thành vừa tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

A A

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Theo đó, sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; hoạt động thương mại - dịch vụ có những chuyển biến khá; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả… Năm 2019, tổng diện tích gieo trồng cả năm trên 82.352ha; tổng sản lượng lúa ước đạt trên 515.215 tấn; giá trị sản xuất (GO) giá hiện hành thực hiện trong năm 2019 gần 14.615 tỷ đồng; đào tạo nghề và giải quyết việc làm 7.765 lao động…

TRUNG HIẾU