Châu Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022

23/02/2022 - 06:04

 - Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Do đó, các cấp, ngành toàn huyện nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), vừa phòng, chống dịch COVID-19 linh hoạt, hiệu quả, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra...

A A

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, trên cơ sở dự báo tình hình, phân tích lợi thế của địa phương, các cấp, ngành huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, triển khai các công việc để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương ngay từ đầu năm 2022.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển KTXH thích ứng với điều kiện dịch bệnh, từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường.

Huyện Châu Thành tập trung thực hiện các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra là: Phát huy thế mạnh nông nghiệp, tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; tăng cường chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực của đời sống KTXH, tạo động lực mới cho tăng trưởng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, gắn với phục vụ phát triển sản xuất và thương mại - dịch vụ, du lịch..

Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm huy động các nguồn lực tổng hợp đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu trong thực hiện 5 đề án trọng điểm giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, việc trở thành huyện nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Đến nay, huyện cơ bản đạt 3/9 tiêu chí và 6/14 chỉ tiêu xây dựng huyện NTM. Trong đó, có 5/11 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM (Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa, An Hòa) và 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (Bình Hòa và Cần Đăng); các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Đối với các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng NTM, cùng với việc triển khai các chương trình sản xuất nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến nay, có 11/11 xã đạt tiêu chí số 11, 12, 13 về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều, tổ chức sản xuất, lao động có việc làm.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung cho biết, năm 2022, huyện phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Hanh, Vĩnh An, Bình Thạnh; 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Vĩnh Thành. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2022, huyện đã triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng NTM, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu và tích cực tham gia. Ngoài ra, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM và tập trung tháo gỡ khó khăn, định hướng cho các xã thực hiện đảm bảo đạt chuẩn NTM theo lộ trình đề ra…

Với thế mạnh sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng NTM. Đồng thời, phát triển kinh tế nông nghiệp làm nền tảng gắn với quy hoạch lại vùng sản xuất, vùng chuyên canh, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Huyện sẽ đẩy mạnh chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu và cây ăn trái; nâng cao chất lượng 4 nhóm sản phẩm chiến lược của huyện là gạo, cá, cây ăn trái và rau, màu.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng nhấn mạnh, năm 2022, ngoài tập trung triển khai thực hiện linh hoạt, đồng bộ “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển KTXH, Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục tổ chức hiệu quả, nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai đồng bộ việc thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền “trong sạch, vững mạnh”…

TRUNG HIẾU