Châu Thành: Sơ kết công tác cải cách hành chính

23/09/2019 - 07:38

 - UBND huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019; công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2018 của UBND các xã, thị trấn.

A A

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; siết chặt kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị; nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính tiếp nhận trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho “bộ phận một cửa” đảm bảo yêu cầu phục vụ nhân dân...

TRUNG HIẾU