Châu Thành: Tạo điều kiện để nông dân vay vốn phát triển sản xuất - kinh doanh

07/02/2020 - 07:58

 - Năm 2020, Hội Nông dân huyện Châu Thành đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân, nhằm hỗ trợ nông dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập.

A A

Đến nay, Hội Nông dân huyện Châu Thành đang quản lý quỹ Hỗ trợ nông dân trên 1 tỷ đồng. Năm qua, Hội Nông dân huyện đã giải ngân 7 dự án nhân giống hoa và trồng hoa trong nhà màng, ương cá tra bột, nuôi ba ba, nuôi cá lóc giống, trồng nấm rơm trong nhà, nuôi lươn thương phẩm, nhân giống và trồng hoa trong nhà kính cho 19 hộ, với số tiền 780 triệu đồng. Qua đó, giúp các hội viên nông dân đầu tư, mở rộng ngành nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

L.H