Việt Nam tin tưởng vào việc tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ tới

Việt Nam tin tưởng vào việc tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ tới