Chợ Mới chuẩn bị tốt Đại hội Đảng

10/04/2020 - 05:32

 - Xác định công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại địa phương, đơn vị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy Đảng trực thuộc Huyện ủy Chợ Mới (An Giang), đặc biệt là người đứng đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm, từ đó tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, phân công chuẩn bị chu đáo các mặt theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy.

A A

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám cho biết: “Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với tình hình thực tế. Đã chuẩn bị văn kiện đại hội, báo cáo kiểm điểm trình đại hội, thành lập các tiểu ban văn kiện, soạn thảo nội dung, tổ biên tập, tổ giúp việc… trên cơ sở bám sát nghị quyết nhiệm kỳ trước và tình hình thực tiễn của Đảng bộ. 60/60 chi, đảng bộ đăng ký thực hiện các công trình, phần việc đảm bảo hoàn thành trước Đại hội Đảng các cấp. Biên soạn và xuất bản công trình lịch sử huyện Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp tại địa phương, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng”.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp xã, huyện cơ bản hoàn chỉnh và đáp ứng theo yêu cầu của cấp trên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm và gửi chi, đảng bộ trực thuộc đóng góp và lấy ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự của cấp ủy huyện Chợ Mới và cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới chuẩn bị thận trọng, đảm bảo quy trình chặt chẽ, dân chủ, đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt chỉ đạo huyện Chợ Mới chuẩn bị tốt Đại hội Đảng

Các cấp ủy Đảng cơ sở đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác nhân sự đại hội, ban hành kế hoạch thực hiện. Hiện, 294/317 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 tiến hành xong đại hội (đạt 92,74%), 56/62 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 (đạt 90,32%), 12/13 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn tiến hành xong đại hội (đạt 92,30%), có 20/27 đơn vị đã hoàn thành xong đại hội chi bộ trực thuộc.

Để đại hội cấp cơ sở tiến hành tốt, Huyện ủy đã chọn 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm là: Đảng bộ thị trấn Mỹ Luông (đại hội trực tiếp bầu Bí thư); Đảng bộ xã Long Điền A (đại hội để rút kinh nghiệm cho Đảng ủy xã, thị trấn); Đảng bộ Trung tâm Y tế (đại hội để rút kinh nghiệm cho Đảng bộ ngành huyện và bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy); Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy (đại hội rút kinh nghiệm cho các chi bộ).

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám, tới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy Đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng dưới cơ sở và cơ sở. Khẩn trương hoàn chỉnh văn kiện và thực hiện các bước quy trình nhân sự để hoàn chỉnh Đề án nhân sự của cấp huyện để thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Toàn Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để thực hiện thắng lợi, thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đảng hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng huyện Chợ Mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của huyện Chợ Mới, nhất là việc cụ thể hóa các kế hoạch liên quan đến đại hội, đặc biệt là công tác quản lý, sàng lọc đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đề nghị Đảng bộ huyện Chợ Mới đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần chọn khâu đột phá trên cơ sở xác định tiềm năng, thế mạnh cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trong công tác nhân sự cần quan tâm hơn về chất lượng, không nên chú trọng đến số lượng, vì chất lượng cán bộ có vai trò ý nghĩa quyết định. Công tác nhân sự phải công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, hạn chế tối đa những thiếu sót về công tác quy trình cơ cấu cán bộ, vấn đề cốt yếu là đảm bảo năng lực thật sự, uy tín trong Đảng, nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng.

Đảng bộ huyện Chợ Mới có 60 chi, đảng bộ trực thuộc, gồm: 27 đảng bộ cơ sở và 33 chi bộ ngành huyện. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 317 và 13 đảng bộ bộ phận. Toàn huyện có 7.148 đảng viên, chiếm 2,3% dân số.

HẠNH CHÂU