Chợ Mới phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

18/07/2018 - 08:29

 - Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) huyện Chợ Mới đã giúp hàng trăm lượt hội viên (HV), nông dân (ND) trên địa bàn vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất (SX), xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, phát triển SX theo hướng hàng hóa. Ngoài ra, còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đóng góp một phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

A A

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Với mục tiêu ngày càng có nhiều HV, ND thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ nguồn vốn Quỹ HTND, thời gian qua, Hội ND huyện Chợ Mới đã tập trung vận động, phát triển Quỹ HTND, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện, sơ kết, rút kinh nghiệm; chọn đối tượng và thời gian vận động phù hợp đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho bà con ND thực hiện tốt mô hình.

Đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND huyện Chợ Mới quản lý gần 5,3 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương hội 2,54 tỷ đồng, của tỉnh 1,04 tỷ, của huyện gần 1,7 tỷ đồng). Với nguồn vốn này, hội đã triển khai hỗ trợ cho 177 lượt hộ vay vốn. Tập trung đầu tư xây dựng các dự án, mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập như: trồng xoài VietGAP, sản xuất rau an toàn, nuôi bò vỗ béo, sản xuất bắp - bò (2B)... đem lại nguồn thu nhập cho các hộ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Các mô hình chăn nuôi phát huy hiệu quả kinh tế cao

Phó Chủ tịch Hội ND huyện Chợ Mới Lê Văn Phụng cho biết, thông qua các mô hình làm ăn hiệu quả đã tác động ích cực đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương. Đến nay, huyện đã chuyển dịch trên 600ha, trong đó chuyển từ đất lúa gần 400ha, chuyển từ đất màu sang cây ăn trái trên 200ha, từ vườn tạp sang cây ăn trái trên 8,5ha. Theo Hội ND huyện Chợ Mới, diện tích cây ăn trái toàn huyện hiện nay đạt khoảng 5,8 ngàn ha (diện tích trồng xoài chiếm 84,4%); tổng đàn bò trên 21.500 con; các mô hình 2B ở các xã: Mỹ An, An Thạnh Trung, Hội An, Kiến An đang phát triển và nhân rộng, diện tích trồng cỏ gần 500ha, các loại thức ăn khác phục vụ chăn nuôi trên 3.000ha...

Hỗ trợ ND làm giàu

Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn HTND, Hội ND huyện Chợ Mới còn hướng dẫn HV, ND tham gia các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình phát triển SX để sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả nhất. Ngoài ra, hội còn phối hợp các trung tâm, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong và ngoài huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, phòng trừ dịch bệnh, giúp HV, ND có kiến thức áp dụng và phát triển kinh tế hộ, đem lại hiệu quả đồng vốn vay.

Cùng với việc phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội ND huyện Chợ Mới còn tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ và cho vay từ các nguồn vốn khác để giúp đỡ HV, ND phát triển SX, nâng cao đời sống. Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp đỡ trên 4.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách vay vốn làm ăn; phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ gần 600 hộ vay vốn, tổng dư nợ trên 31 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ Hội ND huyện Chợ Mới, các mô hình đầu tư nguồn vốn Quỹ HTND còn tác động ích cực đến công tác vận động HV, ND thực hiện các nội dung, chương trình của hội đề ra. Các chỉ tiêu công tác hội và phong trào ND đều đạt và vượt kế hoạch và từng bước đi vào chiều sâu, sát thực tế, đáp ứng nhu cầu thiết thực về kinh tế cho HV, ND. Hàng năm, giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 2.000 HV, ND địa phương, tập hợp hơn 500 ND tham gia vào tổ chức hội.

Có thể khẳng định, Quỹ HTND ở huyện Chợ Mới đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã góp phần đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào SX, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, xây dựng NTM Chợ Mới ngày càng khởi sắc.

ĐÌNH ĐỨC