Chợ Mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

15/02/2023 - 07:29

 - “Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể hóa thành 60 đầu công việc; chỉ đạo từng đơn vị chủ trì, phân công rõ nhiệm vụ và thời gian thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện, 18 xã, thị trấn khẩn trương triển khai công việc” - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng cho biết.

A A

Theo đó, 12 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023, gồm: Thu ngân sách đạt chỉ tiêu tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; huy động học sinh các cấp; học sinh tốt nghiệp các cấp đạt từ 99% trở lên; 56,67% trường đạt chuẩn quốc gia; 70% trở lên lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,45%, hộ cận nghèo giảm còn 2,22%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt từ 92,06% trở lên; hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,6%; thu gom rác thải sinh hoạt từ 90% trở lên; duy trì và nâng chất 16/16 xã nông thôn mới (NTM), hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện NTM, duy trì và nâng chất 4 xã NTM nâng cao; điều hành cải cách hành chính được tỉnh đánh giá tốt.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng cho biết, để thực hiện các chỉ tiêu, Chợ Mới tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững; tăng trưởng hợp lý, sản xuất hàng hóa trên cơ sở tái cơ cấu ngành, sản phẩm; tăng cường cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, giúp tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Huyện đẩy mạnh sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ hàng hóa. Tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch lại sản xuất, liên kết, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển các vùng sản xuất theo hướng hữu cơ, đa dạng hóa các loại cây trồng, nhân rộng các mô hình sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP… Kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng trồng, vùng nuôi để phát triển sản xuất vùng nguyên liệu, liên kết tiêu thụ nông sản gắn với quy hoạch. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng vùng nguyên liệu, kết hợp đầu tư nhà máy sơ chế, kho bảo quản, tồn trữ sản phẩm.

Trao giấy khen 3 tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu rau màu. Đầu tư giao thông thủy lợi nội đồng, tạo điều kiện chuyển dịch nông nghiệp gắn với triển khai dự án phát triển bền vững cây ăn trái…

Huyện Chợ Mới tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư công trình, dự án công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn. Có chính sách đầu tư phát triển các sản phẩm làng nghề tiềm năng và thị trường tiêu thụ lớn, gắn với tạo ra các sản phẩm đa dạng.

Để tạo đà phát triển, Chợ Mới huy động, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KTXH, các lĩnh vực cầu, đường giao thông, chợ, siêu thị… Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp thiết, có tính lan tỏa lớn, có khả năng giải ngân nhanh và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, phù hợp với quy hoạch; ưu tiên giải phóng mặt bằng dự án mới có ý nghĩa quan trọng phát triển KTXH. Đôn đốc, theo dõi triển khai thực hiện các dự án xã NTM theo lộ trình, dự án đường kênh xáng A-B; mở rộng tuyến đường vòng 3 xã cù lao Giêng… Huyện kêu gọi đầu tư siêu thị Co.opMart thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản TNR Holding Việt Nam đầu tư khu đô thị tại thị trấn Chợ Mới…

Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức mạnh cạnh tranh; phát triển đa dạng các loại hình kinh tế. Tạo thuận lợi thu hút đầu tư các loại hình thương mại - dịch vụ - du lịch phủ khắp địa bàn nông thôn, gắn với quy hoạch, đầu tư nâng cấp, phát triển mới các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ đêm, chợ truyền thống. Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, nhất là tại 3 xã cù lao Giêng. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng. Nâng cao chất lượng lao động, đào tạo nghề, giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ trong các hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là trong cải cách hành chính...

Năm 2022, Chợ Mới có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết HĐND huyện; thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí NTM đạt 63,6 triệu đồng/người/năm; sản lượng lúa gần 217.740 tấn, hơn 8.010ha trồng cây ăn trái; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt gần 11.000 tỷ đồng, phát triển mới 100 cơ sở; thu hút 45.000 lượt khách tham quan du lịch; khởi công nhiều dự án giao thông quan trọng...

 

HẠNH CHÂU

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu