Cho ý kiến một số nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu, phê chuẩn

15/05/2023 - 19:36

Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.

Chiều 15/5, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XV.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự. 

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII. 

Đồng thời, Trung ương cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại Kỳ họp thứ 5.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Theo ANH VĂN (VTC News)