Chuyển biến tích cực từ việc học tập Bác

05/06/2019 - 08:10

 - Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Châu Phú đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

A A

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú Mai Thị Bé Phương cho biết: “Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nội dung, chuyên đề học tập Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Theo đó, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện đều đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự hiệu quả, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú chọn một số vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để làm mục tiêu đăng ký các nội dung học tập Bác cụ thể. Điển hình năm 2017, huyện tổ chức “Hội thi kiến thức thực hiện cải cách hành chính cho đối tượng là công chức văn phòng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ huyện đến xã và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND trực tiếp phụ trách bộ phận này. Đối với công chức, cán bộ làm việc ở khối Đảng được tập huấn và bồi dưỡng kiến thức thông qua hình thức khảo sát hàng năm. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực hành chính và công tác Đảng, nhất là cấp cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực về thái độ ứng xử, trình độ nghiệp vụ được nâng lên.

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú chọn nội dung: “Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên”, trọng tâm là những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc: nói về tư cách và đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và vấn đề cán bộ” làm nội dung chính để các chi, đảng bộ căn cứ nội dung, đăng ký thực hiện. Bà Mai Thị Bé Phương cho biết, với những giải pháp phù hợp cho những vấn đề nổi cộm, bức xúc của Đảng bộ mà công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã mang lại những kết quả quan. Cụ thể như: công tác triển khai nghị quyết được thực hiện khá tốt, thể hiện qua việc bí thư cấp ủy các xã, thị trấn đều có kỹ năng trực tiếp triển khai nghị quyết trong Đảng bộ mình mà không cần sự hỗ trợ của báo cáo viên công tác ở huyện. Phương thức lãnh đạo của Đảng cũng đổi mới, thông qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm thời gian hội nghị, tăng cường trao đổi và xử lý thông tin qua thư điện tử, tăng cường đi cơ sở và giám sát cơ sở. Việc giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, công khai kết quả xử lý kỷ luật cán bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, góp phần cảnh tỉnh, răn đe những đảng viên chưa nghiêm túc, chấn chỉnh thái độ, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp cơ sở.

Hưởng ứng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mặt trận và các đoàn thể huyện đã tổ chức tuyên truyền, xây dựng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sản xuất và đời sống gắn với việc học tập Bác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các hoạt động chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn”, tương thân tương ái được triển khai rộng khắp, điển hình như: mô hình “Dòng họ hiếu học xã Khánh Hòa”, “Học bổng Quản cơ Trần Văn Thành của xã Thạnh Mỹ Tây”, “Học bổng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đào Hữu Cảnh”, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Điểm sáng về việc học tập và làm theo Bác còn được thể hiện thông qua việc một số trường học trên địa bàn chú trọng tuyên truyền trong thiếu nhi, học sinh thông qua các hội thi kể chuyện Bác Hồ, nhằm giúp học sinh phấn đấu học tập, thực hiện tốt nội quy, quy chế, chủ động tham gia tốt các phong trào do nhà trường phát động.

MỸ LINH