Công an chính quy về xã sớm hơn lộ trình

03/09/2019 - 07:29

 - “Công an tỉnh thực hiện bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (CAX) theo 2 mô hình. Đối với xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), bố trí 5 đồng chí (1 trưởng, 1 phó trưởng CAX và 3 công an viên). Đối với các xã còn lại, bố trí 3 đồng chí (1 trưởng, 1 phó trưởng CAX và 1 công an viên). Đến nay, Công an tỉnh bố trí Công an chính quy tại 119/119 xã (đạt tỷ lệ 100%) với tổng số 427 đồng chí, sớm hơn so với lộ trình đề án đề ra là hoàn thành vào năm 2021” - đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin.

A A

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị và Đề án 106 của Bộ Công an (về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả), Công an tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện Đề án về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX, lộ trình từ năm 2019 đến hết năm 2021 tất cả các xã trên toàn tỉnh sẽ được bố trí Công an chính quy. Đồng thời, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và quần chúng nhân dân về chủ trương, sự cần thiết và hiệu quả của việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX. Qua đó cho thấy, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã thống nhất chủ trương, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Công an tỉnh triển khai nhanh chóng và có hiệu quả đề án. Nguồn bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh CAX được lựa chọn trong số cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị nghiệp vụ qua sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị cấp phòng và từ đội nghiệp vụ Công an cấp huyện. Căn cứ đặc điểm, tình hình ANTT của từng địa bàn, Công an tỉnh lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất và năng lực phù hợp để bố trí, nhằm phát huy tối đa năng lực và hiệu quả công tác. Đối với chức danh Trưởng CAX, các đồng chí được bố trí đều đủ điều kiện, độ tuổi để cơ cấu vào cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. Trong số 427 Công an chính quy được bố trí, 119 đồng chí là Trưởng CAX, 119 đồng chí là Phó Trưởng CAX, 189 đồng chí là Công an viên.

Để đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho CAX khi triển khai thực hiện Đề án Công an xã, Công an tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại Công an các xã và xây dựng Đề án đầu tư xây dựng trụ sở CAX, thị trấn trên địa bàn. Dự kiến, tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Trước mắt, UBND tỉnh đồng ý chủ trương bố trí kinh phí xây dựng 47 trụ sở Công an xã, với tổng kinh phí khoảng 130 tỷ đồng. Ngoài ra, các phương tiện khác, vũ khí, công cụ hỗ trợ cũng được triển khai thực hiện đáp ứng nhiệm vụ công tác của các lực lượng…

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh đã đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để lực lượng Công an chính quy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chỉ đạo thành lập đầy đủ chi bộ CAX và cơ cấu đồng chí Trưởng CAX tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phù hợp với quy định của Đảng. Đặc biệt, quan tâm đến chế độ, chính sách của lực lượng CAX bán chuyên trách để lực lượng này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an chính quy phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đối với Công an tỉnh tiếp tục lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng về tiếng dân tộc để bố trí đảm nhiệm chức danh CAX. Thường xuyên nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt nhất những khó khăn của lực lượng CAX chính quy trong khả năng của tỉnh; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và làm việc của lực lượng CAX chính quy. Kịp thời quan tâm, động viên để từng cán bộ, chiến sĩ xác định việc đảm nhiệm chức danh CAX là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải luôn nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ, đảng viên, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phải đồng hành cùng người dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CAX trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu: “UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho hoạt động của CAX. Động viên đội ngũ cán bộ CAX bán chuyên trách yên tâm công tác, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa phương. Có chính sách giải quyết hợp lý đối với công chức cấp xã đang đảm nhiệm các chức danh Công an xã được thay thế. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư 09 của Bộ Công an và Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX theo chủ trương “tăng cường cơ sở nhằm ngày càng chính quy hóa lực lượng CAX, đảm bảo lộ trình, tiêu chuẩn cán bộ, tuân thủ đúng quy trình, quy định, đáp ứng được yêu cầu công tác bảo đảm ANTT tại địa phương…”.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG